top of page
avraham
yitzchak
Yaakov
Moshe
ahharon
Yossef
David

ספירת העומר היא שער כניסה לעולם פנימי עשיר ומרתק. התבנית המספרית שנראית לכאורה יבשה, שבע כפול שבע, מובילה לסיפור-עומק מאחוריה, הסיפורים מאחורי המספרים. את מושגי היסוד אנו מכירים כבר מהסידור: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות – "שבע המדות" מתוך מערכת הספירות הידועה בקבלה. אבל איך נבין את המושגים הללו עצמם?

בכל סיפור טוב יש דמות, גיבור הסיפור. גם לשבע המדות שלנו יש שבע דמויות, אב- טיפוס מובהק לכל אחת: אברהם אבינו – מדת החסד. יצחק אבינו – מדת הגבורה. יעקב אבינו – מדת התפארת. משה רבינו – מדת הנצח. אהרן הכהן – מדת ההוד. יוסף הצדיק – מדת היסוד. דוד המלך – מדת המלכות.

את "שבעת הרועים" הללו אנו מכירים מהאושפיזין של סוכות (וזו לא ההקבלה היחידה בין פסח לסוכות). גם בספירת העומר נארח בכל שבוע דמות אחת, ואולי מוטב לומר: נתארח אצלה. החידוש יהיה שמלבד המדה המיוחדת של אותה דמות, נלמד לראות את כל המדות כפי שהן משתקפות בתוכה. כלומר, לא רק מדת החסד של אברהם אבינו – חסד שבחסד, "אברהם שבאברהם" – אלא גם מדת הגבורה שלו, גבורה שבחסד, "יצחק שבאברהם", וכן הלאה.

הזמנה למפגש עם הרועים

קצת על הרב יצחק גינזבורג

הרב יצחק גינזבורג נולד בשנת תש"ה (1944) במיסורי, ארה"ב, ובשנת תשכ"ה עלה לארץ ישראל. הוא למד בישיבות בניו-יורק ובירושלים, וזכה לקבל מתורתם של גדולי ישראל. בשנת תש"ל החל ללמד במסגרות שונות.

ידיעותיו המפליגות של הרב גינזבורג בכל תחומי התורה, לצד היכרותו המעמיקה עם תחומי המתימטיקה, המדע, הפילוסופיה והמוזיקה, איפשרו לו לחבר את חכמת התורה עם מגוון נושאים השייכים לתרבות המודרנית – כגון מדע, פסיכולוגיה, אמנות, רפואה ועוד. כל אחד משיעוריו וספריו הוא מלאכת מחשבת של התבוננות מעמיקה, השמה את האצבע על הנקודות המהותיות ביותר בנושא הנלמד, ומאירה אותו מכל צדדיו באור פנימיותה התורה.

bottom of page